Polityka prywatności

Jan Pałahicki – fizjoterpia zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności. Prosimy o kontakt pod adresem kontakt@fizjo-sense.pl, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobistych.

Wraz z użytkowaniem tej strony, zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Spis treści

 1. Definicje używane w niniejszej polityce
 2. Zasady ochrony danych, których przestrzegamy
 3. Jakie mają Państwo prawa dotyczące swoich danych osobowych
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy o Państwu
 5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Państwa danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Państwa dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Dane kontaktowe

Definicje

Dane osobiste – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane..
Dziecko – osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat.
My (pisane wielką lub małą literą) – Jan Pałahicki – fizjoterpia

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozpatrujemy Państwa prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie udostępnimy informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z celem, dla którego gromadzono dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych w danym celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone czasem. Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​mają Państwo prawo wiedzieć, czy dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są uzyskiwane i dlaczego oraz przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​mają Państwo prawo dostępu do danych zebranych od Państwa / o Państwu. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​zastosowanie mają pewne warunki, mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w niektórych przypadkach mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​mają Państwo prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Prawo to możesz wykonywać za każdym razem, gdy istnieje wynik profilowania, który wywołuje skutki prawne dotyczące lub w znaczący sposób wpływa na Państwo.
 8. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do uzyskania swoich danych osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredni transfer z jednego procesora do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku odrzucenia wniosku w ramach praw dostępu, podamy powód. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa prośba została rozpatrzona, prosimy o kontakt.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – co oznacza, że ​​mają Państwo prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – mają Państwo prawo wycofać każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Dane, które zbieramy

Informacje, które nam Państwo przekazali
Zazwyczaj jest to adres email, imię i nazwisko – informacje, które są nam potrzebne, by móc Państwa zarejestrować na wizytę lub do kontaktu z Państwem. Informacje te są też wykorzystywane do logowania się przez Państwa na stronę w celu sprawdzenia nadchodzących lub minionych wizyt.

Informacje zbierane w sposób automatyczny
Są to informacje przechowywane w plikach cookie oraz innych narzędziach, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie sesji użytkownika. Mamy na myśli adres IP, historię wizyt, nadchodzące wizyty. Te informacje zwiększają komfortowe poruszanie się po stronie. Jeśli używają Państwo naszej strony, poruszają się Państwo po niej, taka aktywność może zostać zapisana.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstawy prawne do dzielenia się tymi informacjami z nami. Są to albo informacje, które przekazali im Państwo bezpośrednio lub które zgromadzili o Państwu z innych podstaw prawnych.Listę naszych partnerów można zobaczyć tutaj.

Publicznie dostępne informacje
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Używamy Państwa danych osobowych w celu:

 • świadczyć nasze usługi dla Państwa. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie Państwu innych produktów i usług, o które Państwo prosili; dostarczanie na Państwa prośbę artykułów i komunikowanie się z Państwem w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Państwem; oraz powiadamianie o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawić jakość obsługi klienta;
 • wypełnić zobowiązanie wynikające z prawa lub umowy;

Używamy Państwa danych osobowych z uzasadnionych powodów i za Państwa zgodą.

Ze względu na zawarcie umowy lub wypełnienie zobowiązań umownych przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • do zidentyfikowania Państwa;
 • do świadczenia usług lub do oferowania produktu;
 • do komunikowania się w celu sprzedaży lub wystawienia faktury;

Na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • administrowania i analizowania naszej bazy klientów (historię wizyt) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych usług;
 • przeprowadzania kwestionariuszy dotyczących zadowolenia klienta;

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i wykorzystania Państwa danych osobowych do opcji przewidzianych prawem. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i do korzystania z takich danych. Dane będą wykorzystywane poza zakresem niniejszej polityki tylko wtedy, gdy zostaną zanonimizowane. Zapisujemy Państwa informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Państwu tak długo, jak jest to konieczne dla celów księgowych lub innych zobowiązań wynikających z prawa.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do dodatkowych celów, które nie są tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. Aby to zrobić, zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodziłoby Państwa interesom i
  istniałaby odpowiednia ochrona przetwarzania.

Poinformujemy Państwa o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych obcym. Dane osobowe o Państwu są w niektórych przypadkach dostarczane naszym zaufanym partnerom, aby umożliwić Państwu świadczenie usługi lub poprawić jakość obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Dostawców aplikacji zewnętrznych:

 • Google

Współpracujemy wyłącznie z partnerami , którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Ujawniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli wyrażą Państwo na nie zgodę lub jeśli istnieją inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Państwa dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ataków.

Chociaż staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniu danych. Powiadomimy Państwa również, jeśli istnieje zagrożenie Państwa praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli mają Państwo u nas konto, proszę pamiętać, że muszą Państwo zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

Pliki cookie i inne technologie, których używamy

Używamy plików cookie i podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Ma to na celu spersonalizowanie i ulepszenie naszych doświadczeń z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Państwa komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które służą do usprawnienia działania witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę. Mogą Państwo kontrolować swoje pliki cookie na poziomie przeglądarki. Wybranie opcji wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład mogą pamiętać Państwa imię i e-mail w formularzach komentarzy, dzięki czemu nie muszą Państwo ponownie wprowadzać tych informacji podczas komentowania.

Mogą Państwo usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie mogą Państwo kontrolować niektóre pliki cookie innych firm, korzystając z platformy poprawy prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, proszę odwiedzić stronę allaboutcookies.org (wymagana jest znajomość języka angielskiego).

Dane kontaktowe

Organ nadzorczy
Strona: https://www.uodo.gov.pl/
Email: kancelaria@uodo.gov.pl
Telefon: +48 22 53 10 440

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
Ostatnia modyfikacja została dokonana 30 maja 2019 r.

O mnie

Nazywam się Jan Pałahicki. Jestem fizjoterapeutą, któremu zależy na pacjencie.

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 21:00Sobota: zamknięteNiedziela: zamknięte

Kontakt

Telefon: 668 121 961ul. Wojciecha Weissa 7, 31-339 Kraków